Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 15. szám · / · GELLÉRI ANDOR ENDRE: VÁNDORLÁS

GELLÉRI ANDOR ENDRE: VÁNDORLÁS
3. RÉSZEGEN

Itt a fagy. Dideregve mártogatjuk jeges vízbe a nehéz ruhákat. Ép gőzt csapunk a reszkető festőüstökbe, mikor egy hölgy jön ki hozzánk, fehér, szűz, szőrmékbe burkolva. Az üzletvezetőnőnk mellette áll és udvariasan mondja:

- A bárónő!

A tanítósegédem rögtön odatolakszik. Én is feléjük fordulok elbűvölt szemekkel. S látom, hogy a bárónő bolondos lehet, mert épen segédem karját csípi két ujja közé s mondja: - Ilyen hússzínű legyen a selyem. Mint a karja.

Ohó! Odaugrok! Talán ilyen inkább! - s magasra emelem nehéz karomat.

A bárónő nézi, s vállat húz: - Az se csúnya.

S eltűnnek...

Mi pedig féltékenyen bámulunk össze, de aztán kitör a csípések hosszú raja, hogy ilyen legyen, - pont ilyen!

S örömünkben festőbotjainkkal végigharangozunk egy nagy misét az üstökön: - Ging-gang-ging-gang.

Az én karom lesz a minta, s állandóan a segédem orra alá tartom: - Katesin - mormogja rápillantva s már keveri belőle a barnát.

- Egy csipet congórubin - zümmögi becézőn másodszor a bíborpirosra.

Majd a fortyogó vizen puffadó selymet nézi gyönyörködve: Szép lesz - s csettint a nyelvével. S vége körülöttünk a télnek egyidőre. Belepirulunk a festésbe, s kóstoljuk a szín árnyalatait. Közben a rézüstök muzsikálnak a zengő gőztől, tetejük párazáportól reszket és füstölgő jelenés között látunk: zöld záport, ha zöldet festünk; vörös esőt, ha vöröset festünk; kék ködöt, sárgát, aranyat, lilát!

S a festőszekrényünk úgy néz ránk horganydobozaival, mint a bánya. Kicsiny keverőkanalunkkal belenyúlunk s már hozzuk a tavaszt, a rozsdás őszt... ej, hisz mi istenek vagyunk, természet! Mikor fogunk már új Holdat festeni az égre?

De áradozásunk közben nem igen dolgozunk. Most aztán megriadva alaposan nekilátunk, gyorsan! gyorsan!... s csak úgy találomra, a levegőbe ejtve mérjük a kelmék súlyát: «erre a gyászfestésre négy kanál napthylaminsvarcot!»... keverünk, forralunk; hangyasavat öntünk az üstbe! rajta!

Aztán vége a mai festésnek. Mindent fölterítettünk a forró szárítóba. És már savanyú képpel áldogáltunk a benzines kamrában. Reggel óta húzzuk egy kosár ruha tisztítását; csupa selyem, csupa báli rongy, csak a benzin oldja a foltjait. Rápislogunk a hőmérőre: 27 fok hideg van. S a V-alakú horganyedényekben csillogó benzin lehülhetett negyven fokig! Ha egy percig benttartjuk a kezünket: elfagy!

Reggel nagyon fáztunk hozzákezdeni; jobb volt a meleg mosógépek oldala mellett, nagy szappanhabban vegytisztítani. Délben megint nem csináltuk meg: a benzin dohos ízt hagy a szájban, s ettől az étel petróleumszagú lesz. Most meg jeges szél indul; az ég kihülő halottnak tűnik s egyre borzalmasabb hideget áraszt. Keservesen összenézünk: ki dugja bele előbb a kezét? kinek fagyjon meg? mind a kettőnknek, vagy csak nékem, mert én az inas vagyok?

Most fut ki hozzánk egy hebegős lányka s makogja: - Iiii...ide...gen... vvv...vendégek jönnek... rrr...rend leeegyen... huh! vendégek jönnek jó messziről, hogy lássák, amint rögtön elfagy a kezünk! hogy pápaszemen át hidegen bámulják a vízszűrő készüléket, a mosógépeket, meg a szikrázó dinamót. A nyögve készülő munkát, a főnök úr gazdagságát...

Nagyon elkeseredünk. A kígyószemű benzin bent gubbaszt a horganyedényekben s ránk lehel kábítón. Várjuk, míg szinte berugunk tőle, hogy ne fájjon annyira, ha bele kell nyúlnunk; hogy ne tudjuk, mikor zsinegeli meg jéggel ujjainkat a benzin. Jaj! kiejtettük a tisztító kefét! jaj! már tíz merev ág megduzzadt ujjunk. A csontjainkba belereszket a hideg. A nedvesült ruhákat kíntól tátott szájjal emeljük. Aztán azt hisszük, kiabálunk, káromkodunk, pedig már nem tudjuk kinyújtani a karunkat: berugtunk. Ha leülünk kissé pihenni és támolyogva újra munkához emelkedünk... mintha ülőhelyzetünk ott ragadna a padon, kiválik belőlünk ólomárnyként s mi dideregve visszapislogunk rá: - Excellenciás úr! Ülőhelyzetünk, emelkedj fel, ó!... s dülöngélünk a szűk ketrecben bután.

Lassan ingadozni kezdenek velünk szemben a kopár ablakok és magunk se tudjuk, miért... de köpünk feléjük és azt kiabáljuk az ablakoknak:

- Virágot vegyenek, virágot!

Aztán nevetünk, mint a fatuskók. S elnémulunk erőtlenül.

Majd megrémülten körülnézünk s odakiáltjuk a láthatatlan gyujtógatónak: - Az Istenért! itt tilos a dohányzás!

Vagy ha bent nagy csönd lesz: futni akarunk a horganyedényektől, hátha elszakadt a szíj... s a csönd veszély s talán már égnek körülöttünk pirosán a lángok.

Dühünk mindjobban nől a gazdánk ellen; félbehagyjuk a munkát és úgy szidjuk:

- Könnyücske itt minden nő - morgom és megfájdul a szívem, mert mostanában egyedül élek.

- A főnök uré mind - sápad el a segédem.

- Nekünk nem marad semmi, mindent elhalász, - folytatom dühösebben.

- Már Annácskát is.

- Pedig annak az apja kórházban fekszik s azért kellett idejönnie! - A padlásra küldte a főnök úr!

- Nem törődött vele, hogy Annácska keservesen sírt! - Az semmivel se törődik, csak cipeli a nagy fejét.

- Kiszíjja az erőnket... az életünket tesszük kockára semmiért... engedélye sincs az ilyen munkához és rombadőlhet az egész ház, ha robbanunk... mi pedig röpülhetünk a mennyekig... s puli arcát még nem rugdosta dagadtra senki... a hasába nem rúgtak úgy, hogy a cipő benne maradjon... a cvikkerét nem csapták le az orráról!

Aztán: - Ha most idejönne, bemártanám a benzinbe.

S én sok-sok hájat látok, amint föltápászkodik a sáros földről szuszogva egy didergő emberi csontvázra. Puha ujjakkal kapaszkodik a háj, eltömött erei csavarodva lihegnek és lustán, erőlködve nyög a küzdelemben. A csontváz recseg-ropog, de a háj nől rajta... órák mulnak... s ott áll előttem lebegve egy sárból föltápászkodott Hájember: a Főnök úr. Színtelen, csak a libazsír sárgája borítja s kénszínű ajkát pihegve nyitja szóra... és színt kér a Teremtőtől a hájai fölé.

Belenéz a nyár cseresznye színébe s az arcára akarja lopni. Belenéz a kis patak kék vizébe és a szemébe akarja csalni. A bőrét hajnalba fürdetné.

Nem! nem... bosszut! kínos vigyorral figyel rám részeg segédem és bódultan helyesli: - Bosszut!

S már rekedten kiáltozva lecsavarni visszük a benzines munkát... a parazsas kazánház előtt vagyunk... vészesen befütyülünk... a kormos fütő visszasivít!... nehezen tovább cipeljük... a dinamókefék hosszan kiszikráznak: összeremegünk, hátha kigyúl tőle a benzin... semmi baj... de a ruhát most a jól bezárt benzines kamrába terítjük. Nem engedjük kiillanni a bennük bujkáló részegítő gázt, mint máskor, hanem beszívjuk... S hej, az ereink elszállnak s fölöttük röpül a fejünk!

Aztán, hogy alkonyodik, dülöngve, titkosan kiosonunk s lezárjuk a zörgő gőzt. Bentről csak tompa habzúgással felelnek tömött füleinknek a gépek... s nálunk nagy csönd s alkony lesz... tudjuk, hogy mielőtt a vendégek idejönnek, a Főnök úr végigfut az üzemen s megkérdi: Rend van mindenütt?

- Nálunk igenis rend van!

mert az udvarról nyíló ajtón erős villanyzsinór csüng;

az összes le nem mosható bázikus festékek fölhigítva várakoznak. Ott állnak a Saure Cianin, Rodamin, Malachitgrün s az üstben csípős melegen a szurokfekete!

- Hapták, bosszúhadseregünk! Hapták a részeg kelmefestők előtt!

S a festékek vigyázban állnak s egyszerre kihajolnak horganyarcukból s intenek nekünk: - Parancsotokra!

- Hű katonák, jól van!

Szemünk megmerül a habzó, fekete festékkel telt nagy üstben: - Forró fekete, ki ne hülj!

- Parancsotokra, részeg kelmefestők! Bátor kelmefestők!

- Igazatok van, színek, mi a bátor kelmefestők vagyunk! És mégis ajkbiggyesztve beszél velünk! Ő! aki elcsapja szeretőinket az ölünkből!

S ime... az ajtót nyitják. Az én kezemben szájat, hangot elszorító kendő van és papircsomó. A segédem a villanydrótnál áll.

- A Főnök úr!

Csak egy kicsit tétovázunk... a villanyzsinór lezárja az ajtót... berugva mozgunk, birkózunk dülöngve, de mégis ügyesen... percek... a szája le van kötve s a Főnök úr ott áll előttünk tehetetlenül, mezítlenre vetkőztetve, szőrösen.

- Gyorsan munkára! Jönnek a vendégek!

- Malachitgrün! - kiáltja segédem.

- Igen.

A Főnök úr arca elzüldül a ráloccsanó zöld festéktől.

- Auramint... I-igen!

S már az álláig sárga s nagy tokáin összefolyik a zöld és a sárga.

- A vörös Irisamint!... Ó, a nyaka vérzik a színtől, ó, a vörös Irisamin!

Hej, festjük festjük!

- Lilát a karjára!... bajuszt!... a hasa, a nagy hasa!

S mázoljuk a püffedt dobot röhögve, közepén pirossal, szélén búzakékkel, oldalain sárgával.

- Hó-rukk... s a csípős fekete festékbe ültetjük.

- Ó, feketecombú! Néger!

A hátát fehéren hagyjuk.

Aztán kéjelegve cifrázzuk. És pihegve bámuljuk: csúf majom, stiglic, buta páva, jaj, kacagnunk kell rajtad, te figura!

- Savanyú és kövér, nevettető és groteszk.

S vesszük a festőbotokat, amiket meszelőnyélből vágtunk.

Most az ajtót kitárjuk előtte.

De még féken tartjuk. Igen, addig, míg csak a külföldi vendégsereg be nem tódul a vasalóterembe s bámulják locsogva a pöffenő gőzvasalót, a kattogó gallérjelölőt s mindenféle nyelven kiabálnak.

Az üzletvezetőnő már szétpislog kutatva, édes mosollyal várja az előbukkanó Főnök urat... mind őt várják... angolok, németek, olaszok, franciák...

Hát erigy... a szájáról letépjük a kötést... följajdul... a kezét-lábát megnyitjuk s rácsapunk a botokkal: - Gyia!

S a tarka-barka, nagyhasú alak berohan, botlik, jajong, beiramlik a vendégsereg közé, akik elámulva nézik, majd hidegre merevül az arcuk és meghökkennek.

- Ki ez, aki kitört a gépek közül, a fagyból, a munkások kínjai közül?... ki ez, aki azt kiabálja eszelősen: a Főnök vagyok, a Főnök!... s már szédülten reszketnek a lábai.

- Ki ez a két ránk bámuló munkás? kire hallgattak, mikor ezt megtették?

S a szánnivaló figura már ájultan fekszik előttük a hátán s a hasa kék, piros, sárga színben fölfelé mered s meztelensége elől arcukat födve futnak a nők, míg végül a fűtő fehér lepedőt vet rá.

Mi pedig a visszariadó vendégek közé vágva festőbotjainkat, keserű dühhel futunk hátrafelé, ruhánkat, cipőnket kezünkbe kapva, már átkapaszkodunk a kerítésen és ime, facipőink döngetik az utcákat.

A szél fúj, jegesen fúj, életre rázza józanabbik eszünket! van, hogy már nagyon szánjuk tettünket amikor eszünkbe jut, hogy üldözés és nyomor közben menekülhetünk, ki innen, a városból, az országból... én nem szabadulok föl! a tanító segédem majd engem okol, ha éhezni fogunk részeg tettünkért... de mégis, mikor otthon vagyunk, csak azért is fölnevetünk a hideg szobában és azt harsogjuk hahotázva:

- A nagyhasú! Legszebb volt a nagy hasa!