Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 15. szám · / · ILLYÉS GYULA: DUNÁNTÚLI REGGEL

ILLYÉS GYULA: DUNÁNTÚLI REGGEL
2.

Künt a dülőúton megköpi tenyerét
a zsellér s mint hajós sötétlő tengeren
száll már igájával fekete idegen
dombokon, felette gyászoló sirályok
károgják hogy sose ér utja végére...

Állj meg, reggeli nap! a dagadó égre
e szörnyű látomás induljon Keletről
hetyetted Nyugatra e kis halmok közül,
lássa őt a világ egyszer maga felett
vonulni mint sötét lelkiismeretet

mint barbár átkokat nyögő kisértetet
amint sáros öklét arcától eltartva
megtörli homlokát a feltürt ingujjba
s halad fenyegetőn, komoran a felhők
közt előredűlve s átkozodva köpköd...