Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 15. szám · / · ILLYÉS GYULA: DUNÁNTÚLI REGGEL

ILLYÉS GYULA: DUNÁNTÚLI REGGEL
1.

Kukorékolások felfutó lángjától
tisztul a táj és nő szédítve a távol!
röfögve s kapkodva rózsaszínű orrát
gőzt fujva fut a nap a kis halmokon át!
Táncba köröttem igy fogsz, ébredő vidék -

Két kézzel fogom a foghijjas keritést
s dülök mosolyogva a kis köcsögfának,
a füvekre, fákra fölugráló fények
sikongató könnyü körtáncba vinnének
mintha nem is ember: még álomkép lennék.

Fönt vagyok s élek. De emlékeim még nem
ébredtek föl vélem. Oly egyedül léptem
az udvarra, olyan egykedvüen, szabadon
akár nyujtozkodó kutyám oldalamon
mely szemét lehunyva most a napba ásit...

Alszik még, alszik még az a morcos másik,
keserű testvérem, boldogtalan társam
s tán rohan ép sírva álombeli tájon!
ó bár összerogyva, jajongva a földre
hullana, meghalna, elhagyna örökre
s én könnyen, egyedül; percről percre lépve

járhatnék e felső tündéri vidékben!
jövőtlen! hazátlan! feledve hogy e vad,
nyers kor tagja vagyok s talán egykor minden
percéért felelős... - feledni, hogy isten
velem is megosztá bús gondját az örök

javitásban... - járni a gyenge fű fölött
mintha minden reggel a vérhabos hajnal
szülne a világra madársikolyokkal -
nap kisérné léptem estig s akkor gondját
rejtelmes párjának, a holdnak adná át:
ringassa a földet, gyermeke bölcsejét...

Fönt vagyok és élek. S a szabadság bennem
vivná egy szárnnyal is a jövendő egét
mely most dereng... szállna mint a könnyű madár
mely dalán szalad föl és odafönt megáll
kiterjesztett szárnnyal s egy nagy ölelésben
magához szoritja az egész földtekét

széttekint... s úgy váltja reggeli énekét.