Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 13. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM Regény és széppróza · / · Illés Endre: ÉJSZAKÁK

Illés Endre: ÉJSZAKÁK
Négy regény - Rónay Mária - Éva két éjszakája - Claude Farrčre: Éjszaka a tengeren - Bálint Imre: Reggelre meghalunk - I. Kessel: Szibériai éjszakák - Genius-kiadás
4. Szibériai éjszakák.

Ez az inkább könnyed- s könnyűkezűnek ismert, ide-oda utazó, oroszból francia íróvá lett, kozmopolita I. Kessel - egy kis regény kereteiben - az elhitetés s a miljővisszaadás egészen elsővonalbeli írói eszközeivel olyan tragédiának tudja éreztetni a hatalmas, cári Oroszország felbomlását, amilyen egy csillag felrobbanása lehet. Kiszakadt, kisebb bolygók, útjukat kereső meteorok, süvítő repeszdarabok zűrzavaros raja kering egymás mellett, neki-nekiütődik egymásnak, s egymás útjait keresztezik S minden kis darabon külön, ottrekedt élet. S minden újabb összeütközés után újabb halál. Csupa zavar. Semmi törvény. Fekete bizonytalanság.

A kozmikus tragédiának ezt az egészen különös halmazállapotát, a legkisebb részekre szakadást, a legmeztelenebb atombomlást ragadta meg Kessel. Kis kört rajzol. S kiragad az időből egy pillanatot. Mintha lámpát gyujtana a szorongatóan sötét szibériai síkon. S a fény sárga kúpjában körülnéz.

Vladivosztok, ezerkilencszáztizenkilenc. A kikötőben a nagyhatalmak mammut hajóágyúi meredeznek, benn a városban Kolcsak emberei próbálják tartani a rendet, kívül a mezőkön a csapatbatömörült s aránylag még a legnagyobb erőt képviselő rabló kozákcsapatok portyáznak. S mindenfelé settenkedő, bevonulásra kész japánok. Itt is ott is rothadt kémkedő európai figurák Végtelen lerongyoltságukban hadifoglyok hazafelé igyekvő árnyai. S az ég alján, Moszkva felől, a vöröslő láng. Zavar, zavar. Gyilkosságok és önkényességek. Nőéhség és éhhalál. És sok-sok egymásrazsúfolt férfi.

Többet s mást nem is igen látni ezekben a szibériai éjszakákban, ezer-kilencszáztizenkilencben. Csak ennyit. A teljes-teljes káoszt. S a Szibériai éjszakák is csak ennyi: a káosz regénye. Minden meseszál nélkül: a teljes-teljes káosz forgataga. De ez a minden műfajiságot nélkülöző kis regény kitünő írásmű. S utána egészen más súlyokkal lehet mérni Kasselt is, mint eddig. Nem, nem kell azért a legnagyobb nevekre gondolni. De az utolsó évek átlagosnál jobb könyveire - lehet. Kessel Szibériai éjszakák-ja is közéjük tartozik.