Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 13. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM Regény és széppróza · / · Illés Endre: ÉJSZAKÁK

Illés Endre: ÉJSZAKÁK
Négy regény - Rónay Mária - Éva két éjszakája - Claude Farrčre: Éjszaka a tengeren - Bálint Imre: Reggelre meghalunk - I. Kessel: Szibériai éjszakák - Genius-kiadás
3. Reggelre meghalunk.

Az apróbb Poe-írások között van egy egészen különálló novella, - The masque of the Red Death, - amelynek kísérteties ízét s szinte kísérteties tökéletességének emlékét bizonyára mindörökre magában hordja mindenki, aki egyszer is olvasta. Egy éjszaka története. Furcsa, különös, rettenetes éjszakáé. S hogy mivé tud válni egy téma az igazi író kezén: talán ez a kis novella mutatja a legjobban. A kielemezhető történés mindössze ennyi: amikor künn az országban feltartóztathatatlanul pusztít a Vörös Halál, ugyanakkor Prospero herceg nagy estélyt rendez tártajtós termeiben ezer meghívott vendége számára. Mint az öröm kivilágított ablakú, fényben úszó fellegvára, - úgy rohan bele az éjszakába Prospero kastélya. S hogyan ölelik lassan mégis körül az éjszaka folyamán ezt az utolsó várat is a Vörös Halál fojtogató karjai, hogyan válnak a múló órák egyre bizonyosabban a halállal eljegyzetté, hogyan veti magát bele ennek az utolsó ezer embernek a szívébe, agyába, idegeibe - mint egy őrült, ámokfutó szú - a halálfélelem, hogyan őröl, fúr, pusztít azután ott egészen a kilobbanó sikolyig, a végső hördülésig, - ezt írja meg Poe. Néhány oldalon: az életet, a halálfélelmet s a halált. Kísértetiesen s tökéletesen. Apró méretezésében is: a remekbe sikerült munka leheletét érezni...

S ha kissé már túlzás is eddig el menni, ha túlzás is remekről beszélni, mentse a túlzást az a legritkább alkalom: kritikus számára elképzelni nem lehet szebb feladatot, mint szép dolgokról szépen írni. S elgondolni sem lehet infernoibb kényszermunkát: mint a teljesen primitív, íz, szín s atmoszféra nélküli írások durva fércelését felfejteni.

Bálint Imre éppen ezért el fogja nézni, hogy az ő regénye helyett, - amely különben a Vörös Halál álarcá-val lényegben teljesen azonos témát dolgoz fel - Poe Edgárról s az amerikai-angol költő rég megjelent kis novellájáról írt a kritikus.