Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 13. szám · / · ERDÉLYI JÓZSEF: FEKETE KÖRÖS

ERDÉLYI JÓZSEF: FEKETE KÖRÖS
8.

A Duna partján telik most nyaram,
Pesten-Budán búsan barangolok.
Mért vagyok itten? Kérdezem magamtól
s folyton szülőföldemre gondolok;
a Dunánál, mely a Fekete Erdőn
fakad s Fekete Tengerbe szakad,
a Fekete Körösre gondolok,
mely mint örök búm, dagad és apad,
gátak közé szorítva mint eremben
az élet vágya s csontjaim megett
a gondolat: felszabadítani
az eltiport szegény embereket, -
összegyüjteni egy szent hadseregbe
minden népet és szárazon-vizen
harcolni míg az egész földkerekség
«egyakol és egypásztor» nem leszen!...