Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 13. szám · / · ERDÉLYI JÓZSEF: FEKETE KÖRÖS

ERDÉLYI JÓZSEF: FEKETE KÖRÖS
6.

A folyóhoz még annyi köze van:
retteghet tőle és ha fenyeget,
állhat a gátra... Fürödhet vizében,
fúlásig, ha fojtják a melegek.
Szennyes ingét, gatyáját, pendelyét
sulykolhatja. Disznót, marhát, lovat
úsztathat benne; de ne fogjon többé,
se hálóval se horoggal halat.
Vad a határban, vadmadár az égen
csupa tulajdon, csupa tilalom,
csillog a nap lenn a Körös vizén,
és fenn a gáton - csendőrszuronyon.
Pedig a nép, a nép hordta a földet
s a csendőrt is a nép szüli, a nép,
szerencsétlen Nimród aki saját
vermébe és saját tőrébe lép!...