Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 13. szám · / · ERDÉLYI JÓZSEF: FEKETE KÖRÖS

ERDÉLYI JÓZSEF: FEKETE KÖRÖS
5.

Mert jobbra-balra, túl a gátakon,
melyeknek ormóján végtelenűl
őrt állanak a telefonkarók,
a föld, a hajdan mocsaras terűl,
hová a hegyek lefutó vizét
öntötte ki a Fekete Körös
évezrek óta s öntené ma is,
de a gát magas, a töltés erős.
Erős az ember, elvette a földet,
a folyónak szoros útat szabott,
s ahol víz áradt, nádas, erdő zúgott,
vetemények hullámzanak ma ott.
Uradalmak terülnek jobbra-balra,
mágnás, pap, örmény, zsidó ott az úr;
szorongó falvak népfeleslege
cselédkenyérre, pusztára szorul.