Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 13. szám · / · ERDÉLYI JÓZSEF: FEKETE KÖRÖS

ERDÉLYI JÓZSEF: FEKETE KÖRÖS
3.

Legények jöttek, izmos aratók,
bozontosmellű-ágyékú bikák,
meredek partról ugráltak a vízbe,
lemosni a hétköznapi igát.
Nyárfabokrok közt vetkőztek a lányok,
meglepték őket a pajkos fiuk,
mint felvetődő ezüsthasu hal,
úgy tetszett éles, szűzi sikolyuk.
Ingben fürödtek szemérmetesen,
de a vizes ing testükhöz tapadt.
Fürdés után facsargatták soká,
feltartott karral, csapzott hajukat.
De asszonyok érkeztek a tanyából,
barna, egykedvű cselédnémberek
az egyik karján ült, a másik mellett
szedte kis lábát az anyás gyerek.