Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 12. szám

ERDÉLYI JÓZSEF: ESTHAJNAL

Elsötétült nézőtér a táj most,
szürkén, barnán, kéken sejlenek
rajt az útak, a vetések s távol
páholyokként a kevély hegyek.

Néma játék. Vérvörös háttéren
ibolyaszín felhők lengenek,
köntösüket tépő, hadonázó,
vitatkozó álomemberek.

Esdekelve nyúlik innen egy kéz,
fenyegetve onnan egy ököl
és felettük epezöld mezőben
az esthajnalcsillag tündököl.