Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 12. szám

ALAKSZA AMBRUS: AZ EMBER, KI MAGOT VETETT...

Ősszel megindul,
a barázda mentén lépeget a magvető,
erős karját kinyújtja gyakran: szórva életet
s a nap még-meleg szaván búza tápászkodik,

a tél hóban füröszti sarjú szárait,
aztán szagos esővel szoptatja a tavasz,
az ember, ki magot vetett
gyámoltalan, ha ver a jég, fekete felhő megfakad
villan és reszket,

a junius sárga, szépséges nyár,
imhol pacsirta énekel, lobbanván pipacs-tüzek,
az ember, ki magot vetett, gőgös
és arat,

a Tisza fennen forgatja a malom kerekét,
síma a víz
alkonyat fülik, lila zivatar,
a molnár csak ül, néz és pipázgat,

az asszony karja meztelen,
dagaszt,
fiak éhes száját érzi mellein
és mosolyog,
szakajtja, altatja kenyerét;
nyögvén ágyán
nem hiába szült im gyermeket,
most boldog,

Úrangyalát kondítván a harang
kenyér terül az asztalon,
mindenki szivében éhség
és áhítat,

az ember, ki magot vetett
kezébe veszi,
elméláz egy pillanatig,
azután megszegi.

(Kenderes)