Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 10. szám · / · KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ

Farkas Zoltán: AZ ÚJ MŰVÉSZEK EGYESÜLETÉNEK KIÁLLÍTÁSA

Ezúttal már a Nemzeti Szalonban állított ki ez az új egyesület, mely kétségtelenül fontos hivatást tölt be: valamint a Kút azokat a művészeket akarja szóhoz juttatni, akik nem a közönség túlnyomó többségétől megszokott utakon járnak és ezért egyaránt küzdenek a publikum ízlésével és a kiállításokat rendezők óvatosságával. A benne tömörült csapat különben nem árul el európai értelemben szélső hajlandóságokat, jelentkezése még nálunk sem forradalmi, mert a ma szerepet játszó újabb művészeti irányoknak csak szelidebbjeit képviseli. Tagjainak összeállításában eléggé válogatós volt, kor szerint idősebbek és egészen fiatalok vegyest foglalnak benne helyet abból a művésztársaságból, mely a Műcsarnokból távol szokott maradni.

A kiállítás, jóllehet nem kínál különösebb meglepetéseket, sem egyes művek, sem új, nagy egyéniségek jelentkezésével, igen figyelemreméltó, mert minden ízében friss és jó színvonalú.

Az idősebbek között, akik az egyesületnek részben vezetői, vagy tiszteletbeli tagjai, Vaszary János, Csók István, Scheiber Hugó, Kalmár Elza és Szőnyi István állítottak ki. Szőnyi kisméretű tájképe elsőrangúan jelentős alkotása ennek az egyrészt hatalmasan monumentális, másrészt ritka finomságokra kész teremtő egyéniségnek. Kalmár Elza kitünő kis szobrának láttára pedig ismét fájlalnunk kellett, hogy ez a nagyon érdekes művész képzőművészeti életünkben évek hosszú sora óta olyan kevéssé szerepel, pedig éppen szobrászatunk az, ahol önálló, a maguk útját járó jelentős egyéniségekben jókora a hiány. E szempontból biztató ígéretnek látszik Krivátsy Miklós, aki néhány érdekes tanulmányt állított ki. A kisplasztika terén valóban figyelemreméltóak Lázár Ilona erősen archaizáló faszobrai, melyek ájtatos elmélyedéssel finoman stilizáló tehetségről tanuskodnak.

A fiatal festőgárdából Emőd Aurél, Fenyő A. Endre, Gábor Jenő és különösen Klie Zoltán, s leginkább Peitner István tünnek fel, mint a jövő gárdájának derék tagjai.