Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 10. szám

GELLÉRT OSZKÁR: KÖRÖK

Körök, körök,
Tökéletesség jegyei,
Örökké zárt
És önmagukba visszatérő vonalak:
Csillagok az égen,
S a földön:
A ti két szemetek szivárvány-köre
S a ti két kebletek rózsaszín köre,
Asszonyok.

Körök, körök:
Lágyan merengők
És csüggeteg mélázók.
És derengőn keresők.
És messzi távolokból érkező sugarakra is
Bimbósan felfigyelők.
És megremegők.
És szúrósan áttüzesedők.
És falakon át és páncélokon át
Céljukba lövellők és gyujtogatók:
Kéken
És zölden
És rubin-tüzekben
És barnán kerengő
Hártyából s húsból szőtt
Eleven csillagok!

Óh, szemetek két köre s kebletek két köre:
Isteni bélyegek!
Világot temető s világot dajkáló
Sós könny és édes tej örök forrásai:
Üdvöm
És végzetem.