Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 10. szám · / · SEBESI ERNŐ: ELŐITÉLET

SEBESI ERNŐ: ELŐITÉLET
5.

Mikor magához tért, már az orvos ült mellette. A lelkiismereti furdalások már vájkálni kezdtek benne.

- Hisz már a szagról is tudhattam volna, hogy nem muszkák voltak. Azok sokkal büdösebbek, - mondta tompán maga elé.

Az orvos vígasztalta Páczayt.

A szomszédos zászlóalj parancsnoka is eljött és rokonszenvéről biztosította. Mind nem használt. Hajnal felé agyrémek kezdték gyötörni. Veronáltól se tudott elaludni. Az orvos erre levitte a segélyhelyre.

A zászlós előtt ment s úgy mutatta az utat a támolygó fiúnak. Nagyon hálás volt neki, de ő mégis egy hadbírót látott maga előtt, amint szigorú cvikkerrel és még szigorúbb, kihegyezett bajússzal keresztkérdéseket ad fel neki.

A 604-es magaslat mögött most egy orosz rakéta röppent fel.

A megbomlott zászlós tétova nézése szemezni kezdett ezzel a rakétával és úgy rémlett neki, hogy ez nem is rakéta.

Inkább az Úristen egy ledobott gyufája, az Úristené, aki pipára gyujtott ezen a decemberi éccakán és a felhők fölött trónolva ítéletet tart felette. Rögtönítélő végzést hoz a gyilkos ellen.

- Igen, igen, így lesz ez, - motyogta bambán maga elé.

Az orvos ránézett a zászlósra és tisztán látta, hogy ez nem fogja elviselni a heroizmusát. Páczay, a «gyáva» Páczay nem bírta elviselni, hogy hősnek kellett lennie a más hulláján keresztül.

Mikor leértek a segélyhelyre, oszladozni kezdett a köd. Egy újabb rakéta puffogott a fejük fölött és fénylő roncsai könyörtelenül, sustorogva zuhogtak le, akár egy fellebbezhetetlen ítélet kemény szavai.

Utolsó páráját adta ki a haldokló éccaka.

Hajnalodott.

(Eperjes)