Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 9. szám · / · MOHÁCSI JENŐ: KATALAUNUMI CSATA

MOHÁCSI JENŐ: KATALAUNUMI CSATA
7.

Édesapámnak, a titkos tanácsosnak szalonjában, Hotel de l'Europe, első emelet, a vén Jonathan Brown elnököl, a chicagoi bankvezér, Florence papája. Méltósággal és fehér hajjal, vörös arccal, melyet bizonyára a prohibiciótól szerzett. Nem ama puritánok közül való, akiknek ősei a Mayflowerrel keltek át. Férfi, akivel rögtön szimpatizálok.

- Azért vagyunk itt, hogy keressünk, - mondja a vén Brown. - Alaposan akarunk keresni. Well, titkos tanácsos úr, kérem az indítványait.

- Amerikai tőkét a municiógyáraknak, - mondja apám, a titkos tanácsos.

- Amerikai tőkét a légi hadirajoknak, - mondja a warburgi bankelnök.

- Amerikai tőkét mérges gázok gyártására, - mondja a barviczei bankelnök.

- Csak a háborún lehet igazán keresni, - mondja a tornedoi bankelnök.

- Ha nincs háború, csinálni kell, - mondja a kelebesi bankelnök.

- Ha nem csinálják, magától csinálódik, - mondja a morwisi bankelnök.

- Ime a mai jelentések, - referálja apám, a titkos tanácsos. - Nagy hadiszer-szállítmány lefoglalása az ordwaniai határon. A Vidéki Védőrség és a Vörös Védőrség véres összecsapása Schillingiában. A speranaiai határ lezárása Futuria felé. Kémek letartóztatása Woldasban, Mordonban, Kolobisban, Kidliceben, Biridadban. A Frankia és Szovjátia közt érvényes kereskedelmi szerződés megszüntetése. Merénylet a biribiai államelnök ellen. Hazaárulás miatt ítéletek Mosdarban, Baramusban, Echtingenben.

- A háború rossz business, - mondja Jonathan Brown.

- Amerika a háborún hízott meg, - véli apám, a titkos tanácsos.

- Európa ma nekünk nem sokkal fontosabb, mint Ausztrália vagy Polinézia. Idegen kontinens bennünket nem fog többé háborúba rántani. Ha éppen akarjuk, ott vannak a mi saját amerikai háborúink.

Apám, a titkos tanácsos, nem hagyja annyiban:

- Új háborún, ez esetben kifogástalanul keresztülvitt szárazföldi zárral, rengeteget lehetne keresni. Áruknak micsoda fogyasztó piaca!

- Tévedés, titkos tanácsos úr. Azért jöttem Önhöz, hogy indítványokat halljak azirányban, mikép lehetne emelni Európa boldogulását és a lakosság fölvevő képességét.

Apám, a titkos tanácsos, bosszankodik. Vele együtt a warburgi, barviczei, tornedoi, kelebisi és morwisi bankelnökök.

Utolsó kísérlet:

- Föloszthatnók magunk között egész Európát, - az angol és a francia tőkét lehengereli egész egyszerűen az amerikai, - és zsebre vághatnók a Szovjetuniót. Európa minden nagybankját összefoglaljuk valami holding-társulatban. Ha háborúra kerül a sor, viszontbiztosítottuk magunkat egymáson és közösen részesedünk a haszonban.

De Jonathan Brown, némi megvetéssel:

- Én csak a békén akarok keresni.

Az ülést elnapolják a következő délelőttig. Egészen új indítványokat kell kidolgozni, a gazdasági kalkulációbeli elképzelő erőt át kell transzponálni a békére. A holnapi ülésbe engem nem fognak belevonni, attól félek.

Apám, a titkos tanácsos, ugyanis azt állítja, hogy észrevehetően tapsoltam a vén, komisz, megcsontosodott amerikainak.