Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 9. szám · / · MOHÁCSI JENŐ: KATALAUNUMI CSATA

MOHÁCSI JENŐ: KATALAUNUMI CSATA
6.

Az első fölvonás után megtartott nagy szünetnek, asszonyok szemléjének és férfiak fölbecsülésének, csaknem vége. A büféterem, ahol a csodálatos goblenek vannak, szinte kiürül.

A prangiai hozzám férkőzik és arra kér, hogy kövessem.

Abba a helyiségbe megyünk, mely előtt az van fölírva, hogy: Herren. Néhány elmaradozott ember kisiet innen, hogy még hamar bejusson a nézőtérre.

- Megsértett a hölgyek előtt, - mondja a prangiai.

- Erről ugyan semmit sem tudok. De mivel mindenáron azt akarja, hogy megsértettem legyen, beösmerem.

- Elégtétellel tartozik.

- Mindenesetre. Bocsánatot fogok kérni magától.

Gúnyosan mosolyog. Kisportolt, feszült test: csodálatos élő instrumentum. Erő, egészség, komplikálatlanság Egyetlenegy ökölcsapása összezúz. Valami igen nagy vágy fog el, hogy a semmibe merüljek. Valami mélység nyílik meg előttem. Amphimelas, köröskörül fekete: így hallucinál bennem egy régen hallott szó.

Folytatom.

- A hölgyek előtt akarok magától bocsánatot kérni. Ezért.

És csengő pofont kenek az arcára.

Tragikomikus rettenet rántja föl szemöldökeit. Következő pillanatban megint lefelé tépi őket a düh. Szakadékok tátongnak az arcában.

Villámgyorsasággal emeli öklét. Most, mindjárt mindennek vége. Isten veletek, Méta, Salzburg Európa. Sohsem látlak többé, Florence.

Ökle lassan lehanyatlik. Kézzé olvad.

- Még soha nem ütött meg senki. Adjon hálát Istennek, hogy olyan szánalmasan gyöngének látszik. Hallani fog rólam.

Barátom, szeretném feléje kiáltani, testvér! Meg akarlak ölelni, testvér, neked adni mindent! Florence: hadd legyen a tiéd! Ó, megér-e mindez egyetlen szót? Akarni, birtokba venni?

Téged is megmérgeztek, izmaid és sportszellemed ellenére. Európai vagy.

Mi pedig meg fogunk verekedni. Oly országban, ahol lehet párbajozni.

Meg fogunk verekedni, európai testvér.