Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 4. szám · / · TAMÁS MIHÁLY: MIRÁKULUM

TAMÁS MIHÁLY: MIRÁKULUM
IX.

Eljött Erzsi, Bálint az udvaron állt az anyjával, amikor bejöttek az udvarba. Tóthné jött elől, utána a harangozó, leghátul meg Erzsi. Mezítláb volt, az a szoknya volt rajta, amelyik kint az erdőn, a rékli is az volt.

Vácsy Bakosné előtt állt meg.

- Hát eljöttünk...

Bakosné végignézte a lányt, Vácsy kicsit hátrább lépett, Bálintra pislantott és amikor összeakadt a nézésük, megbátorodott bizalommal hunyorított a szemével.

- Derék jány...

Bálint elfordult és a kert felé indult, már bánta, hogy tegnap szólt a lány miatt a harangozónak. De már mindegy, most már itt van. Hadd egyezkedjen az anyja vele.

Tóthné úgy kommendálgatta a lányát, mint a vásárban szokás a jószágot. Megtapogatta a karját.

- Erős e', tisztelendő asszony, bírja majd a dolgot, meg tetszik látni. Nem is szívesen engedi az uram, mert ő járt ki eddig a kecskével, de mondtam neki, hogy jó lesz arra Józsi is, a kisebbik fiú. Meg aztán nem is nagyétű...

A bér dolgában hamarosan megegyeztek, mert Tóthné nem kért sokat, Bakosné meg nem igért keveset. Mingyárt helybe is állt Erzsi.

Elmenőben még visszaszólt Tóthné:

- Egy kis cókmókja is van, azt majd elhozhatja hónap, hogy kéznél legyen... aztán becsüld meg magad, jányom.

Erzsi lesütötte a szemét, gyámoltalanul, sután állt ott, mint egy kis megütött galamb. Bakosné mingyárt munkába fogta.

- Gyere csak, vidd ezt a moslékot, öntsd a malacok elibe.

Erzsi egyszerre felolvadt, fürgén pattant, örült, hogy nem kell már egyhelyben állnia. Csak Vácsy maradt még ott, várt és az öregasszonyra nézett.

- Ejnye, maga még itt van?... várjon csak.

Bement a konyhába és pohár borral tért meg.

- Ez meg magának jár.

Este se volt, amikor a vén Kosánné tért be az udvarba. Gombát hozott eladni, esős volt a hét, szedett egy kis szakajtóra valót. Erzsit látta meg az udvaron, amint éppen vizet merített.

- Hát te mi' csinálsz itt, Erzsi jányom?

A lány kezében állva maradt a kút kereke.

- Szógálok.

- Szógálsz?

- Igen.

Végignézte Kosánné a lányt. Már pólyáskora óta ismeri, de most jobban szemügyre vette. Jó termés, hm, felviheti még Isten a dolgát, ha ügyes lesz, meg lesz magához való esze. Na, de hogy ez a pap fogadta fel, nem gondolta volna. Igaza van mégis Tóth Jánosnak, hogy ez se különb, mint a többi... még rosszabb, mert visszaveszi a bérletet.

A gombát nem vették meg.

- Menjen, menjen, kell a kutyának az ilyen kínjába nőtt gomba, még hogy megvesszünk tőle.

Kosánnét nagy elevenen érintette ez a szó, mert már a tanítóéknál is volt, de azoknak se kellett. Más meg nem veszi meg, így hát holnap mehet be a városba. Dühösen ment ki a konyhából, még az ajtót se tette be maga után.

Egyenesen Tóth Jánosékhoz ment, a Bálint haragos emberéhez.

Vacsora után a tanítóék néztek át hozzájuk. Magányos emberpár volt, gyermek nélkül a tanítóné jóval fiatalabb, mint az ura. Valahol egy iskolában tanítottak mind a ketten, őszfelé már estébe nyúlt a délutáni oktatás, úgy kerültek össze. A gyerek is úgy ment el örökre, az első miatt. A dupla fizetés, a megspórolt gyerek meglátszott rajtuk, eddig még mellékes is volt: a papi szőllő, az asszony jó ruhákat hordott és fáradhatatlan gonddal szépítette magát, céltalanul, senkinek, legfeljebb a városnak, ahová néhanapján betértek.

- Láttam, hogy ide is behozta a gombát Kosánné...

A tanítóné kezdte így. Az ura bement a szobába Bálinthoz, ő meg még a konyhába tért be előbb.

- Igen, de nem vettem meg.

- Én se, hozzám is hozta, de nem kellett.

Azért mondta csak el, mert fontos az, hogy Bakosné tudja: elébb őhozzá jött, csak aztán ide, amikor neki nem kellett.

- Látom, van már cseléd is.

Bakosné a kamraajtót csukta be.

- Igen, fogadtam, mert kellett. A fiam nem nagyon akarta, merthogy egyelőre még nem teljes a jövedelem, de én kívántam.

A tanítóné ráhagyta.

Bementek szobába, a tanító Bálinttal az asztalnál ült, bor mellett. A petróleumlámpa jó meleg fényt öntött széjjel, a tanító szivarozott, Bálint cigarettára gyujtott. Az asszonyok is asztalhoz ültek, Bálint poharat tolt elébük. Az anyja tenyerével befedte a poharat.

- Nekem ne tölts.

Bálint azért töltött.

A tanító csak belekóstolt, mert vesebajos volt, tiltották neki az italt.

- Hát aztán mondja már, tisztelendő úr, mi lesz a földekkel?... mert ezek az emberek szeretnék tudni.

Bálint válla megrándult.

- Gondolhatják... nem futja itt arra, hogy az ember munka nélkül is megéljen, majd gazdálkodom magam.

A tanító ráhagyta.

- Hisz igaz... igaz...

Bakosné is közbeszólt:

- Szükség van itt minden garasra, nem tehetjük, hogy hetven kilókért hagyjuk oda nekiek... meg semennyiért se.

A szöllőről nem is esett szó, tudta magától mindenki, hogy az is a földekkel megy. A tanítóék még ez éven szüretelnek, ősszel meg átadják mindenestül. Hiszen ez nem is olyan nagy pont, a szöllő, kicsiség az egész, alig is van szölleje a faluban valakinek. Ezelőtt tiz-tizenkét esztendővel a megboldogultnak jutott eszébe, hogy kéne telepíteni. Volt az egyháznak egy alkalmas darabja az egyik hegyoldalban, oda telepítették, Most már szépen termésbe jött jó esztendőben hozott tiz-tizenöt hektót. Nem volt valami príma bor, de mindennapi használatra megfelelt.

A tanítóné jószándékkal szólt:

- Nagy lesz a felháborodás, zúg a nép.

Bakosné megigazította pápaszemét.

- Csak zúgjanak...

A tanító nyugtatni próbált, pedig szükség se volt rá.

- Na, nem olyan nagy a baj, úgyis tudják már jobbadán, hogy visszakerül.

- Tudják, tudják, - szólt vissza az asszony - de nem hiszik addig, amig a tisztelendő úrtól magától nem hallják.

Bálint elnevette magát.

- Azt hallhatják nemsokára, csak már minden bekerüljön.

Nyitva volt az ablak, meleg nyári estébe nyilt és az udvaron keresztül belátszott a falu. A falu pedig, a rejtelmes titok apró zajokkal készült az alváshoz.

Amikor a tanítóék elmentek, Bakosné kiszólt Erzsinek, hogy ágyaljon meg a tisztelendő úrnak. Azután meggondolta, vele ment ő is, hogy megmutasson egyet-mást a lánynak. Nyitva volt az ajtó a két szoba között, Bálint visszaült az asztalhoz, töltött még magának egy pohárral, azután az ujságot vette elő. A lány elmenőben hozzáért, szándék nélkül és Bálint is úgy tett, mintha nem venné észre. Átnézett az ujság felett a másik szobába.

Erzsi az ágyterítő után nyúlt, szép, lendülő parasztmozdulattal, a pompásan épített test feszülő ritmusával. Ahogy előrehajolt a széles ágyon, két izmos símabőrű lába térden felül lett meztelen.

Bálint lenyugvás előtt a zsámolyon térdelt; nagy meleg áramlással szakadt fel belőle az imádság és amikor odaért, hogy ne vigyél minket a kísértésbe, felforrósodott homloka alázattal esett imára fonódó két kezefejére.