Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 3. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

Apró bírálatok

B. Palotai Boris: Valaminek a végén. Genius-kiadás. - Szabadversek; az irodalmi s a beszélt nyelv határán; rokonszenvesen hat, hogy nem élnek vissza a forma szabadságával.

Gallus Sándor: Az ut kezdetén. Légrády Testvérek. - Első versek, azon a fokon, amikor az ügyetlenségben is van valami biztató. Elvétve néhány jó találat.

Sik Sándor: A Cserkészet. Magyar Szemle Társaság kiadása. - Szakavatott ügyes kis kézikönyve a cserkészmozgalom történetének és szervezetének. Rokonszenves és érdekes, ahol a cserkészet igazi célját nem a militarisztikus szellem, hanem az emberi és szociális érzék nevelésében látja.

Rusznák Sándor: Jelentkezés. Szolnok. - Versfüzet.

Csapó András: Aranyárok. Miskolc. Ritmusában, hangjában, manirjában meglepően rokon Simon Andorral. Friss, japános impresszionizmusa ugyanazokban a lelkesült kitörésekben s bukolikus elrévedésekben talál kifejezést, egyszerűsége azonban sokszor már semmitmondással egyenlő. Eleven természetérzése, színessége versei legfőbb értéke.

Vitéz Málnási Ödön dr.: A régi magyar juhászat. Budapest. Szerző tulajdona. - A szoboszlói juhászok életét és szokásait ismerteti, nem mulasztva el megállapítani, mi az, ami a régi erkölcsökből ma is él még. E részben adatait maguktól a juhászoktól nyerte s elbeszéléseit nevekkel, fényképekkel, írásokkal (pl. a juhászok leveleivel) támogatja.

Reininger József: Hozsánna ember!? Szerző kiadása. - Szabadversekben írt lírai eposz a világháborúról, kisebb versek és fordítások kíséretében. A háború borzalmait keserű retorikával zuhogtatja elénk.