Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 3. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · MAGYAR IRODALOM

Komlós Aladár: PÉNZ A LÁTHATÁRON
Aszlányi Károly regénye - Genius

Végre, fiataljaink közt, az első humorista! Erre az íróra bátran lehet fogadni. Világa tréfás, kedves játékvilág, ahol az emberek valószínűtlen könnyűséggel mozognak, szökellnek, mint a labda. A regénynek mintha nem volnának csontjai, oly rugalmasan és hajlékonyan leng, mint a nádszál. Hiányzik belőle a valóság szigorú ellenállása, a pszichológia sűrű és nehéz levegője, amelyben elakadnak az emberek tettei. Amerikában játszódik: de annyira Amerika ez, hogy az újvilág nem ismerne magára benne. A «Kék madár»-kabaré «Times is money»-jelenetének stilizált játék-Amerikája, mint ahogy emberei és meséje is csak annyi hitet kívánnak, hogy játszani lehessen velök. Különös regény: figurák és történések, minden csak ürügy benne, egyedül a hangja, amely paradoxonokat kergetve, pajkosan ugrál és szalad végig a dolgok fölött, kétségtelen valóság. Az olvasó, hogy úgy mondjam, a regény levegőjében vetheti meg legbiztosabban a lábát, az író valószínűleg előbb tudta, milyenek lesznek a mondatai, mint a hősei.

De csak az a játék teljes művészet, amely játékvoltát el tudja feledtetni. Itt a szellemesség, a maga aránytalan, túltengő fontosságával, elveszi a regényben történő dolgok hitelét, a meglepő mondatok viszont néhány fejezet után kissé gépszerűen kezdenek hatni s végül rájövünk, hogy a legkisebb valóság, amit elhiszünk, jobban érdekel bennünket, mint a legkápráztatóbb szellemesség. Könnyű, láthatóan a nagyközönség szórakoztatására írt regény ez, amely különösképen mégis a szaktársak számára készült irodalmi experimentumokra emlékeztet. Enyhe, igen finom kis unalom szállong benne, szintén a laboratóriumi eredetről árulkodva, - az író hasztalan igyekszik könnyed fordulatainak parfümjével elnyomni ezt a céhbeli szagot De, mondom enyhe kis szag ez, valahonnan a mondatok alól száll fel, - közben fenn a felszínen elbájol az író játékos kedve, okossága, állandóan érezhető vérbeli elbeszélő voltának talpraesett formakészsége, a regény menetének virágzó könnyűsége.

A könyv főhőse, a box világbajnoka így biztatja egyszer a managerét, aki fél, hogy a rossz formában levő atléta el fogja veszíteni a meccset:

- Láttál engem egyetlenegyszer is küzdeni a ringben? Eddig csak játszani láttál.

Most már lássuk a küzdést, Aszlányi!