Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 2. szám · / · KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ · / · Farkas Zoltán: KIÁLLITÁSOK

Farkas Zoltán: MŰVÉSZFEJEK
Bálint Ernő könyve - Amicus-kiadás

A szerző hosszú évek sora óta ismeretes arról, hogy nagy lelkesedéssel foglalkozik képzőművészetünk ügyeivel s hogy közönségünket szívós munkával törekszik rajongásai oldalára téríteni. Új tehetségeket fedez fel, érvényesüléshez juttatja őket, kiállításokat rendez, széles körökhöz szóló, olcsó művészeti írásokat ad ki, sőt maga is gyakran ír művészekről. Újabban napilapokban kisterjedelmű karcolatokat azokról a művészekről, akiket nagyra tart. Ez a kis könyvecske tizennégy ilyen írói karcolatot tartalmaz, melyeket ugyanannyi arcképrajz diszít. E kis portrék látszólagos igénytelensége és hangjuk könnyedségre törekvése mögött mégis jókora ambició rejlik: 5-6 kis oldalon egy-egy kiváló művészről beleélő lelkesedés hangján olyan éles képet akarnak rajzolni, amelyből emberi és művészi egyénisége szerves egységben szökkenjen szemünkbe s ha megállapításairól gyakran nem tudunk is egyetérteni, még furcsa tévedései esetében is éreznünk kell, hogy rajongó emberrel találkoztunk, aki szívvel-lélekkel olyan világban él, amiben nálunk sajnos, csak nagyon kevesen tartózkodnak; a képzőművészet szenvedélyes élvezetében. S valóban igaza van Csók Istvánnak, aki hálás bevezetést írt e kis könyvhöz, hogy az forrásmunka is. Jeles művészeinkről számos olyan emberi dokumentumot tartalmaz, amelyek közelebb segítenek egyéniségük megértéséhez. Ezeket közvetlenül, legtöbbnyire a torlódó benyomások egymásmellettiségének szaggatottságában nem annyira fogalmi megállapításokká higgasztva, mint inkább lelkesedései hullámzásában mondja el, néhol a kifejezésben meg-megbotolva, gyakran el-elvetve a sulykot és a csattanók erős kihegyezésében néhol mesterkélten is, de mindig a legjóhiszeműbb szándéktól vezérelten.