Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 2. szám · / · KÉPZŐMŰVÉSZETI FIGYELŐ · / · Farkas Zoltán: KIÁLLITÁSOK

Farkas Zoltán: KIÁLLITÁSOK
A Szépművészeti Múzeum grafikai kiállítása

A kiállítás Francesco Bartalozzi-t és körét mutatja be. A firenzei születésű (1728-1813) művész kezdetben Itáliában működött, ahol korabeli olasz festők képeit reprodukálta. Festményeiket legtöbbnyire kettős technikával ismételte, lapjai egyszerre rézmetszetek és karcok is, hogy a két technika kombinálásával lehető legközelebb jussanak az eredetihez. Ez a törekvése késztette később arra, hogy a pontozó eljárást feltalálja és a karccal egyesítse s végül, hogy ki is színezze ábrázolásait. Virtuózitása évről-évre nőtt és végül Holbein színes rajzainak másolásában a tökéletességnek olyan fokára ért el, melyet eddig senki és semmiféle reprodukciós technika sem tudott meghaladni. - Felejthetetlenül szép lapokat alkotott Reynolds, Gainsborough, Lawrence, A. Kauffmann, festményeiről, vagy színes rajzairól. Láttukra el kell siratnunk a művészi reprodukció ama majdnem teljes pusztulását, mely a XIX. században játszódott le és a mély, művészi kultúrában gyökerező utánérzés helyébe a fényképcivilizáció sivárságát ültette. Bartolozzi önálló lapokat nem igen készitett, ambíciója abban merült ki, mint a nem komponáló zeneművészé, hogy a legnagyobb hűséggel törekedjék mások lelkiségét megszólaltatni. De ebben a legkiválóbbak közé tartozott, maradék nélkül vette fel magába és adta tovább mintaképe genialitását. - Nem is maradt hatás nélkül. Pompás gárda alakult ki körülötte, melyből néhányan elég közel jutottak hozzá: J. R. Smith, Th. Burke, J. Collier W. W. Ryland stb., akiktől ez a Hoffmann Edit rendezte gyönyörű kiállítás szebbnél szebb lapokat mutat be. - A katalógusnak, sajnos, nincsen előszava, pedig alig hihető, hogy közönségünk most egyszerre ne szorulna rá olyan szakszerű és magvas magyarázatokra, amelyekkel a grafikai kiállítások rendezője a tárgymutatókat eddig bevezetni szokta.