Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 2. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · Fordítások

Farkas Zoltán: A SZENVEDÉLY REGÉNYE
Irta: Klabund. Forditották: Bálint Lajos és Imrich Erzsébet - Genius

Ez a kötet négy írásművet tartalmaz: Moreau, Nagy Péter és Mohamed élettörténetét és egy porosz Till-Eulenspiegelnek, Bracke-nak életanekdotáit. Mindhárom költői biográfia expresszionista stílusban tartott olyan prózai éposz, mely harsogó balladai tömörséggel és szaggatottsággal vázolja hősei életét. Száznyolcvan oldalon át csupa fortissimo és staccato, nyilván azért, hogy az író előadása drámainak és ritkaerejűnek lássék. Csakhogy Klabund vizenyős liraiságát nem tudja drámaivá fokozni. Kapkodó szaggatottsága gyorsan elviselhetetlenné válik. A nagy témáiból kitört mozaikdarabkákat pedig hiába forgatja akképpen a kezében, mintha mázsás kövekkel dobálódznék, az élettörténetek kis anekdotákká porlanak, amelyekhez visszásan illik az az öblös nagyhangúskodás, mely az erő drámaiságának szerepét mímeli. - Valamivel elviselhetőbb a Bracke cim alatt összegyüjtött anekdotagyüjtemény, mert jobban elhelyezkedik a formák felaprózottságában és itt mellékesebb és kevésbé bántó, hogy kit torzít el a szerző túlzott igényű affektáltsága.