Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 2. szám

ILLYÉS GYULA: SZERELEM

Ottkünn az őszi tiszta légbe már a szél
sötétséget kavar s jajongást, szenved és
sisterg és forr a táj! mint hitszegő tanúk
futnak tolongva fölülünk a fellegek -

Nézem megrezdülő pillád, - mögötte mily
lágy szél suhan!... nézem lágy ajkaid felett
megcsillanó pihét hajlongani meleg
lehelleted édes almavirág-szagán...

Alszol növekedve s bízva e szigorú
földön, gondtalanul mint a szivós bokor
mely tudja mit keres! Mellemen két szelid
karocskád szomjasan fonja át sorsodat...

Ottkünn most a vidék sötét s boldogtalan!
A sáros burgonyaföldről rakott kocsin
didergve tér haza az alkonyat alatt
az ázott földmives... A nádasok felett

őrjöngve csapdos és sikong egy ittfeledt
bibic... s távolról mint évezrek mélyiből
kongatja hangjait a templom a szinig
telt láthatár alatt, - künn most rohan tova

őrjöngve az idő és véle életem!
ezt érzem s rettegek, ezt érzem én, de te
aludj, aludj, neked nem múlik az idő!
te csak aludj, aludj... szived körül talán

most nyilik egy meleg bimbó és titkosan
kis lelked megremeg s szétoszlik s átoson
új fészkibe... - s jöhet vihar reád s jöhet
aszály, te állsz egyre s növekszel! és a föld

szikkadhat, rogyhat és repedezhet: te állsz,
kapaszkodol makacs gyökereiden és
hajlongva vagdalod a szélbe rengeteg
szirmod, magod, - sikoltsz, sikongsz és boldogan

furod mélyebbre még szomjas gyökereid
s szivod a drága lét s magasodol s forogsz
s bomolsz a hegycsucsán megtépve, fölzilált
ágaid, szárnyaid csapkodnak, ó de te

tartod karmod között kopár zsákmányodat!
mélyednek karmaid, - ó száz finom gyökér
fut át, kötöz, bogoz s e hánytorgó sivár
föld érted s miattad nem hull szive szerint
ezer darabban a hűs csillagok felé!