Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 1. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

Apró bírálatok

Szabó Vendel: Katholicizmus. A Magyar Szemle Társaság kiadása. - A szerző nyolcvan kis oldalon foglalja össze a legfontosabb tételeket, melyek a katholikus egyház hitigazságainak és egyetemességének pillérei. Ekképpen érinti a filozófia, az erkölcstan és szociológia számos, időszerű kérdését és diadalmasan állapítja meg velük szemben a katholicizmus fölényét. Könyvét haszonnal forgathatják azok, akik az egyház mai dogmatikai állásfoglalásainak rövid áttekintésével megelégesznek.

Ráth-Végh István: Chére, szívem. Regény. Dick Manó kiadása. - Intellektuális szexualizmussal kacérkodó kaszinó-morál. De mulatságos olvasmány, minden kellékkel, egész a happy-end-ig.

Tamás Ernő: Nem lehet örülni. Pax-kiadás. - Lelkes és szimpatikus szabadversek; élet, szépség, szerelem elragadtatott himnuszai.

Móra László: Így jó. Gárdonyi Géza Társaság kiadása. - A kis érzelmek világának szelídszavú költője. De ha kis köréből kilép, könnyen a szokványszólamok felhőibe vész.

Petur László: Várakozás. Bartha Miklós Társaság kiadása, - Fiatalosan hangos költő. Formáiban primitívségre tör (olyanformán, mint Simon Andor): de az idilli formával nincs összhangban a szavak lármája.

Fehér Tibor: Lélek a Rács mögött. Szeged, Prometheus-kiadás. - Gyengéd érzések, egyéni erejű szavak nélkül.

Fekete Lajos: Szent Grimász. Szabadka, a Vajdasági Írás kiadása. - A vaskos verskötetre nagyon jellemző a címe: a fiatalság grimasza ez, mely mögött egyelőre nehéz látni az igazi arcot.

Borsodi László elbeszélései: Őszi napsütésben. Franklin-kiadás. - Vadászepizódok. Egy-egy ősízű szóban úgy áll előttünk a palóc, mint kitünő rézkarc. Borsodi László, ahogy ír, mintha beszélne s ahogy beszél, mintha álmodozna. «A régi jó világ» álmai ezek. Amikor az agyat nem tépték problémák s az emberek bő adomázással kacagtak a maguk és mások gyönyörűségére. Néha olyan a kacagás, mintha kis csiklandásra szaladna ki a lapokból. Ez a könnyedség a könyv íze.