Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 1. szám · / · SIMÁNDY PÁL: A SZLOVENSZKÓI MAGYAR IRODALOM TÍZ ÉVE

SIMÁNDY PÁL: A SZLOVENSZKÓI MAGYAR IRODALOM TÍZ ÉVE
4.

És a jövő útjaira.

Ez az út két lehetőség irányába mutat:

Az egyik lehetőség, hogy megteremtődik egy sajátos szlovenszkói magyar irodalom külön fórummal, írógárdával, kiadói szervezettséggel és jellegzetes szellemmel. Ennek a törekvésnek főleg a fiatalság körében van tábora, de egyelőre hiányzik hozzá az elhatározó erejű tehetség.

A másik lehetőség, hogy a szlovenszkói szellemi élet értékei bekapcsolódnak az egyetemes magyar irodalom áramaiba és azt fogják gazdagítani a maguk sajátos szellemével és színeivel. Ez utóbbi út választására csábít a Nyugat új programmja, amely a nemzeti koncentráció jegyében a szlovenszkói írók előtt is fel akarja nyitni a lap sorompóit. Ez utóbbi út mellett szól a szlovenszkói irodalmi élet anyagi és erkölcsi tehetetlensége, amiket tíz év óta hasztalan próbál leküzdeni. És végül ez utóbbi út felé von ellenállhatatlanul a nemzet kultúrális egységének gravitációs ereje.

Losonc. 1929 december.