Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 1. szám · / · SIMÁNDY PÁL: A SZLOVENSZKÓI MAGYAR IRODALOM TÍZ ÉVE

SIMÁNDY PÁL: A SZLOVENSZKÓI MAGYAR IRODALOM TÍZ ÉVE
3.

Bizonyos, hogy az, amit ma szlovenszkói irodalom név alatt tartunk nyilván, nem mindenestül irodalmi érték, de mindenestül dokumentum jellegü. Érdekes és tanulságos dokumentuma annak a sajátos szellemi folyamatnak, amely szerint egy új közösség irodalmi élete kialakul.

A szlovenszkói magyar könyvhét (dec. 8-tól 15-ig), amit a tízéves évforduló alkalmából rendeztetett a társadalmi egyesületek kongresszusa, abból a szempontból feltétlenül jó munkát végzett, hogy megteremtette a szlovenszkói magyar irodalom tízéves termelésének teljes bibliográfiáját. A könyvhét rendezése, amelynek fáradságos munkáját Sziklay Ferenc és Darkó István vállalták, kettős célt tűzött maga elé: egyrészt az írók anyagi felsegítését, könyveik megszervezett árusítása révén, másrészt a közönség figyelmének felhívását a szlovenszkói irodalomra és annak problémáira; kifejezésre juttatta a szlovenszkói irodalom élniakarását, s szélesebb körök figyelmét vonta rá a szlovenszkói magyar szellemi élet kérdéseire: értékeire és hiányaira, elért eredményeire és megvalósítandó feladataira.