Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 15. szám · / · FENYŐ LÁSZLÓ: ŐSZI BÚCSÚZÁS

FENYŐ LÁSZLÓ: ŐSZI BÚCSÚZÁS
I.

Hadd illesszem mégegyszer arcomat
harangszó-illetett
orcádba táj,
mielőtt lepereg
búcsúm mint szélütött lomb -

mert íme útra kelek:
új zarándok-ösvény,
vegyül az út porával
hajléktalan sóhajom,

fujja a fukar ősz
fölleghajtó köpenyem
melyet már nehéz messzeség lepett el...