Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 15. szám

SÁGI MÁRTA: KÖRÚT

Oh - hogy vonz
minden ere és cseppje e mély
élő folyamnak, vissza, föl
miriád eredetéig!
Oh - végigfutni
minden uton, mely idetorkolt
s tülkök és csengők zugásával, egybemosottan
robog a kemény kőmeder
emeletes partjai közt!
Támolyogni
és sodródni a sokféle dolgok
forró áramával:
az Ucca hiv
és igér-igér szakadatlan -
lehetőségek tengere! kinálkozások
torlódása!
reklámok, rikkancsok, kirakatok, lányok,
hivó ruhákban, intő szépségükkel,
termek
arcunkba lihegő, bódító gőze - óh,
ezertorku sárkány - - -

Szegény test! börtön! egyetlen esély!

óh -
széjjelhasadni ezer vitorlává,
beleszakadni
a szabad ucca vad szeleibe
ezer kikötő felé!