Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 15. szám

SÁGI MÁRTA: BESZÉLGETÜNK -

reszkedve és boldogan, ahogy
bujdosó oson hazája drága földjén,
holdtalan éjjel,
fatörzs mögül fatörzs mögé
ugorva: hazug szavaktól hazug szavakig,
soká - oh,
minden mondatunk között egy év-
beszélgetünk - s e konok, görcsös
erdőfenéken
feldereng lassan, légüres csendjében
a Legbenső Tisztás,
a világtalan, sarkfehér, hova
koronánkat
s arany szavaink forró millióit
ástuk el egykor,
bujdosók, kik
kibujdostunk egymásból: hazánkból - - -