Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 11. szám · / · Irodalmi figyelő · / · Komlós Aladár: Minden másképpen van

Komlós Aladár: Minden másképpen van
Karinthy Frigyes könyve - Athenaeum-kiadás
1.

Valaki egyszer megkérdezte Karinthytól, beszéli el ő maga, hogyan foglalhatná össze a mondanivalóit. Megjegyzem, a kérdést jogosnak tartom; alighanem baj van akörül az írói mű körül, amelyet nem lehet egy mondatba összefoglalni. Hiszen a jó író (s minden jelentős ember) a lelke középpontjából beszél, középpontja pedig csak egy van az embernek.

Karinthy azt felelte a kérdezőnek, hogy valamit ugyan dadogott már eddigi műveiben, de e dadogás értelme úgy el van rejtve «a sok lim-lomban», amit írt, mint a keresztrejtvényben elrejtett mondaté vagy verssoré, már maga sem tudja pontosan, hová rejtette.

Mint aki régen keresem a Karinthy-keresztrejtvény értelmét, legyen szabad egy megoldási kísérlettel résztvennem a megfejtési pályázaton.