Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 7. szám

A NYUGAT HÍREI

Török Sophie: "Asszony a karosszékben“ c. verseskötete Kozma Lajos fametszeteivel április hó folyamán jelenik meg a Nyugat kiadásában.