Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 6. szám · / · Nagy Endre: Hajnali beszélgetések Jókairól (3)

Nagy Endre: Hajnali beszélgetések Jókairól (3)
11.

(Közbevetett megjegyzés.) Magam se hittem volna, hogy ennyire tisztességtudó emberré ijedtem Pesten. Lám, közbeszólás nélkül megálltam ezt a fejtegetést, pedig ugyancsak piszkált a magam igaza.

Én például úgy vélem, hogy az ember érzékcsalódásainak ép a gömb a legkifejezőbb idoma. A levegőben táncoló porszemek között van perzsa-szőnyeg, mahagonifa, bőrhulladék, szén, hajkorpa, de ha rásüt a nap, mind egyforma ragyogó gömbbé kerekedik. És a falevelek szeszélyes közei mind kigömbölyödnek a napsütésben. A fényképeken láthatod, hogy a fák olyanok, mintha csupa apró üveg-gömbbel aggatták volna tele őket. És az se véletlen, hogy ami számunkra hozzáférhetetlenül nagy és kicsi, azt mind gömbnek látjuk: a sejteket és az égitesteket.

És az a bizonyság a mikroszkóppal, - erre is mondhatnék valamit.

Ötéves gyerek voltam és ott ültünk a földes padlózatú falusi iskolában. A tanítónk - még ma is emlékszem fokhagyma- és dohányszagára - egyszer azt magyarázta nekünk, hogy Isten az embert sárból gyúrta. Ez nagyon megkapott. Megvallom, hogy akkor imponált először nekem az Isten. Mert hogy a világot semmiből teremtette, - ez metafizika volt a számomra. De ez a sárból gyúrt ember a művészet akkora bravúrja volt, hogy fejbe vágott. A tanító láthatta arcomon a megdöbbenést, mert rámszólt:

- Te talán nem hiszed?

Ijedten dadogtam:

- Sárból?... Engem is?

Ekkor állott elő a tanító a tudományos, döntő bizonyítékkal:

- Nem hiszitek, hogy Isten sárból gyúrta az embert? Pedig mindenki kipróbálhatja önmagán. Dörzsöljétek meg jó erősen a kezeteket és meglássátok, hogy föld jön le róla.

A tanító kezdte a kísérletet, mi követtük és emlékszem, mindannyiunknak sikerült. Sőt Rácz Gyuszinak a nyakáról is jött.

...De azóta mindig egy kis kétkedéssel nézem a tudományos bizonyításokat.

(Folyt. köv.)