Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 5. szám · / · Török Sophie: Versek

Török Sophie: Versek
IV.

Tudod-e a lélekzetről, mig jóizzel árad
torkodon át: mikor fut el? Tudod-e
szivedről, mely oktalan gép nyugalmával
kimérten ver: hirtelen zökkenve mikor
akad el? Tudod-e a csillagról, melynek
édes kék fényét bizakodva nézed: a közönyös
égről mikor hull le? vagy nem hullt le
már régen? S hunnyorgó ragyogása valóság-e?
vagy muló tükrözés egy letünt világ után!
Habzó patakról tudod-e meddig csobog még?
s mikor apad el hirtelen? Térdig süppedve
fiatal életed forró homokjába: láthatod-e
a dolgok végét? Tudhatod-e a szerelem végét?
Telhetetlenül szomjas ajkaid holnapra
nem fognak-e betelten elfordulni -
s nem tudod miért!