Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 3. szám · / · Képzőművészeti figyelő · / · Rabinovszky Márius: Szőnyi

Rabinovszky Márius: Szőnyi
III.

Más probléma, vajjon Szőnyi az a művész-e, akire a magyar művészet a sivatagban várt, vajjon ő-e a próféta, aki kivezetendi a magyar művészetet az Izmusok rabszolgaságából. Meggyökeresedett szkepszisünk nem Szőnyi eminens tehetségének, művészi hivatottságának szól és nem volna megdönthető semilyen egyéni kíválóság tényével. A probléma mélyebb, általánosabb, fájóbb, semmint hogy egy nagy tehetség megoldhatná.

*

A kiállítás rendezése igen szép. Ám, ha az anyag egyharmadát elhagyják, az összhatás még sokkal lenyügözőbb lett volna.