Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 2. szám

A NYUGAT HÍREI

Sásdi Sándornak február hó elején az Athenaeum kiadásában, mintegy tíz ívnyi terjedelemben és ízléses, szép kiállításban új regénye jelenik meg. A regény címe: Nyolc hold föld.