Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 2. szám · / · Irodalmi figyelő · / · M. Pogány Béla: Vadludak - Hanna nagy útja

M. Pogány Béla: Vadludak - Hanna nagy útja
Sásdi Sándor regényei - Dante-kiadás
II.

«Hanna nagy útja» a szép zsidó kántorleánynak s Nestor Szatanovszkynak, az alföldi faluba került orosz hadifogolynak szerelmi történetét meséli el tősgyökeres nyelven, egy sereg kitünően megrajzolt parasztfigurával. A «Vadludak» után meglepő magasbaszökés. Erről a könyvről nem lehet kritikát írni: egészen jó. Mintha az író egy csapással megszabadult és megtisztult volna minden fogyatékosságától, nyoma sincs benne előző regénye gyöngeségeinek, értékes tulajdonságai uralomra jutnak. Eltűnt az intellektuális kórság, eltűntek a szavalatok s a nem meggyőző fejtegetések, tiszta elbeszélés az egész. Az epizódok pontosan és szükségszerűen kapcsolódnak egymásba, hibátlan egészet alkotva. Jól megalapozott cselekmény, mely egyenletesen gyorsuló szárnyalással ragad magával, élettől sugárzó alakok, megható egyszerűségű, drámai lüktetésű beszélgetések. Arányérzék, meglepetésszerű kiforrottság, tiszta öntudatra ébredt művészet ennek a regénynek legfőbb jellegzetessége. A parasztmiliő eredetisége, izzó légköre, őszintesége és igazsága hosszú életet fog biztosítani ennek a kis remekműnek s szegényes és hiányos háborús irodalmunkban a legjobb könyvek sorába kerül ez a hinterland-történet. A «Hanna nagy útja» beváltott igéret.