Nyugat · / · 1929 · / · 1929. 1. szám · / · Képzőművészeti figyelő

Rabinovszky Márius: Vadász Miklós hagyatéka

Tulajdonképpen ujságíró volt, színes riportok írója. Jószemű, ízléses, majdnem mindig engesztelékenyen felületes és elnézően referáló: néha-néha maróan gúnyos. Személyesen, sajnos, nem ismertem, de úgyhiszem, jóságos ember lehetett és sarmőr. Erotikája is kedves, elnéző, könnyű és legerotikusabb rajzai mögött sem fűlik rejtett, fojtott kéjelgés. Munkájának túlnyomó része: modern illusztráció és ezért övrje az utolsó két évtized hűséges utca- és lokálkrónikája. Legjavát apró ceruzarajzaiban adja, ahol Gavarni valőrgazdag finomságát és pikáns poent-elhelyezését idézi emlékezetünkbe. A nagy méret feszélyezte, bénította kezét és hidegítette szimpátiáját, mellyel egyébként minden tárgyat és embert szemlélt. Egy-egy szatirikus rajza mutatja, hogy ha kevesebb lett volna benne az életvídám elnézés, de több a keserű részvét, egyénien tudott volna meglátni sok mindent abból, amit Georg Gross a maga módján kemény kérlelhetetlenséggel vetített papírra.