Nyugat · / · 1928 · / · 1928. 5. szám · / · FENYŐ LÁSZLÓ: BÚCSÚZÁS

FENYŐ LÁSZLÓ: BÚCSÚZÁS
I.

Szerettem volna úgy elválni tőled:
fölemelt homlok,
egy nagy buzgó kézszorítás legyek
s úgy aludjam el azon a búcsu-estén:
őrködjék számon
hosszanbucsúzó
gyöngyfény-lehelleted.
- - - - - - - - - - - - -