Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 24. szám · / · KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ESTI MÁR MEGINT JÓT TESZ

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ESTI MÁR MEGINT JÓT TESZ
Elbeszélés
VI.

Esti jóval kevesebbet hallott, mint amire fölajzotta magát.

Végtére ezek azok az igénytelen - és érdektelen - panaszok, melyeket az élet termel, jobbára gyárilag, ijedelmes egyformasággal. A nagyüzem nem engedi, hogy eredetit alkosson.

De talán épp ez a képzelethíjasság lepte meg, ez a szürkeség és elcsépeltség: az, hogy ilyen selejtes árukat tettek eléje s ezeket mégis végzetként viselik egyesek, akiknek kiosztották.

Ezt gondolta:

- Nincs több?

És várt.

De nem volt több. Elfogyott.

Esti leült. Odafordult az asszonyhoz:

- Mivel segíthetek?

Egy összeggel, mely nem nagy - neki igazán semmi lehet -, de vele pillanatnyilag talpraállítható az egész boldogtalan, jobb sorsra érdemes család. Mindezt nem szabad félreértenie. Nem alamizsnául vagy ajándékul kérik ő, meg a szerencsétlen, beteg gyermekei, csak kölcsönkép, melyet szorgalmas munkájukkal meg fognak szerezni, ha kell ledolgozzák, természetben, itt, vagy egyebütt, mindenesetre visszafizetik az utolsó fillérig, a legutolsó fillérig, pontos, havi részletekben, melyeket előre is meg lehet határozni.

Estit ez dühbe hozta. Ezek mindnyájan ilyen üzletet ajánlanak, kecsegtető tőke-gyümölcsöztetést. Szigorúan kapitalistaalapon állanak. Olyan korrektek, hogy hozzájuk képest a Bank of England szinte megbízhatatlannak látszik.