Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 24. szám · / · KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ESTI MÁR MEGINT JÓT TESZ

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ESTI MÁR MEGINT JÓT TESZ
Elbeszélés
III.

Meg se szappanyozta magát, kikelt a fürdőkádból, bosszúsan öltözködött, aztán a verandára szólt.

A gyászruhás nő belépett. Ismét tele lett vele a fogadószoba. A fehér üvegcsillár, mely ezen a borús, téli délelőttön összes villanygyertyáival égett, elsötétedett tőle, mint valami fekete fellegtől.

Künn szállingózott a hó.

- Mivel szolgálhatok? - kérdezte Esti.

A hölgy nem válaszolt. Csak sírvafakadt. Vékony, szepegő, öregasszonyos nyifogással nyelte könnyeit.

Ennyit lehetett érteni:

- Segítsen... segíteni... segíteni...

- Szóval: segítség.

Fátyolát közben fölhajtotta, hogy megtörölje nedves arcát. Sötétzöld szeme volt. Sötétzöld szemét zuzmarás tincsek keretezték, melyeknek még nem volt elegendő idejük megőszülni. Ezek a zilált, majdnem tébolyult fürtök kibomlottak a kalap fekete eresze alól.

- Az özvegy - gondolta Esti -, a porbasujtott özvegy. Rémes.

Az asszony trombitálva fújta az orrát, nem törődött azzal, hogy közben elcsúful, nevetségessé válik. Zavarában esernyőjét is behozta, mintha nem merte volna künn hagyni a verandán. Szorongatta kezében, csöpögő vége egész kis tócsát csinált a tükörfényesre kefélt padlóra, piszkos, kásás hólé csurgott belőle. Esernyője a szó szoros értelmében sírt.

Cipője, ruhája is sírt.