Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 23. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · Kosztolányi Dezső: EMBEREK, NE SÍRJATOK!...

Kürti Pál: STIMMEN FÜR EUROPA
Adam Aba műfordításai

Ein Chor ungarischer freier Rhytmen. Cím és alcím programot adnak, vallomást tesznek, dübörögnek. E vékonyka anthológia szerzője, Adam Aba (nyilván álnév) nyiltan hirdeti könyvéhez fűzött bevezető soraiban, hogy a válogatás szempontja merőben szubjektiv volt Füst. Kaffka, Babits, Kosztolányi, Kassák. Öt név - öt külön világ. Hogy a fordító csupa úgynevezett szabad verset költött át, nem érezzük összekötő kapocsnak. A kötetlen forma az öt költő közül háromra nem jellemző; igazi megnyilvánulási formájuk a kötött vers. Kollektív érzéseknek hymnikus dalolása öt közül négynél csak mellékzönge; gyökereik a zártabb érzések világába nyúlnak.

Kérdés, hogy az ilyen szelekciónak van-e jogosultsága. Kérdés, hogy szabad-e a műfordítónak a maga médiumát úgy beállítani, hogy az egyebet sem világít meg mint a maga attitudejét a dolgokkal szemben. Idegen nyelvre átköltött verseket szabad tendenciózusan csoportosítani; de akkor a tendencia legyen az átköltött költőké. A műfordító azt mondhatja: én ezeknek a költőknek ezeket a verseit azért válogattam így össze, mert éppen ez a pár vers szívügyem. De mit szóljunk ahhoz, ha - példának okáért - a mélyen a katolikus érzésvilágban élő Eichendorffnak valaki éppen azt a nehány versét válogatná ki a tendencia kedvéért, amely merő ellentétben van a költő katholicizmusával?

Végeredményben tapintat kérdése az egész; szabad-e egyáltalán világnézeti dolgokhoz nyúlni műfordításon keresztül? A műfordítás másodrangú művészi eszköz. Ha valaki világnézetet akar adni: nyúljon elsőrangú eszközökhöz. Világnézetet adni annyi mint: rászántam magam, hogy a legnehezebb utat választom...

Adam Aba kétségtelenül kitünően bírja a német nyelvet. Sok egészen kitünően sikerült sor, sőt részlet van a műfordításaiban. Egyébként a kifejezési módjával mintha öt-hat esztendőt késett volna. A Sturm nyelvét beszéli. Elhagyja a praepositiókat. Pedig már nem divat. Az egész mesterkélt komprimálási eljárás, amelyet egykor, in floribus, «Ballung»-nak neveztek, már nem divat.

De ismételjük: vannak a kis kötetben sorok, amelyek - divaton innen s túl - szépen sikerültek.