Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 22. szám

A NYUGAT HÍREI

Révész Béla december 4-én este ˝9 órakor tartja jubiláris szerzői estjét a Vigadóban. A bevezetőt Osvát Ernő mondja. Közreműködnek: Hollós Ilona, Medgyaszay Vilma, Pécsi Blanka, Simonyi Mária, Babits Mihály, Baló Elemér, Fehér Arthur, Kassák Lajos, Kürti József, Nagy Endre, Palló Imre, Palásthy Géza, Somló István, Szakasits Árpád és Révész Béla. Reinitz Béla új Ady-dalokat küldött Révész Béla estjére. Jegyek: Studió, Váci-utca 2, Népszava könyvkereskedés, Erzsébet-körut 35.

François Gachot, a Nyugat munkatársa, párisi útjáról hazatérve, novemberben újrakezdi francia nyelvi és irodalmi előadásait. Jelentkezés V., Falk Miksa-utca 26. Telefon: T. 143-50.