Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 21. szám

ERDÉLYI JÓZSEF: A KASZNÁR TEMETÉSÉN

Hogy a kasznárt a guta megütötte:
Volt nagy öröm, víg temetés;
kézenfogott, búcsúztatóra
elvitt anyám engemet is.

S mikor felzendült a halottas,
anyám is énekelt.
De mintha nem is ő, hanem
körül az ősi kert.

Az ősi kert, az ősi föld...
A városi urak
szájtátva hallgatták: hogy énekel
az a sugár alak.

Az a sugár alak: anyám,
az Élet angyala,
kinek ajkán a gyászdal is
győzedelem dala.