Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 12.szám

A NYUGAT HÍREI

Sándor Imre mesejátéka, a «Szedjetek szét csillagok!» könyvalakban jelenik meg az «Amicus» kiadásában, merített papíroson, ötszáz számozott példányban. A könyv tipográfiáját és díszeit Reiter László tervezte. A körülbelül öt íves, szép kiállítású könyv előzetes megrendelési ára 5 pengő. Különleges példány díszes kötésben 10 pengő. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatala útján is.