Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 10.szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: BARTALIS JÁNOS

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: BARTALIS JÁNOS
V.

Beszélnek öntudatos és öntudatlan költőkről. Azt hiszem, helytelenül. Minden költő öntudatlan azokban az egyedül jelentős pillanatokban, mikor alkot. A fönti közkeletű megkülönböztetés alapja csak az lehet, hogy egyesek, miután művük elkészült s a belülről előtörő lávafolyam megmerevedett, igyekszenek utólag megállapítani az alkotás kifürkészhetetlen törvényeit, azokat az eszközöket, melyekkel diadalmaskodtak tárgyukon. Arany János eddig legtöbbet tudott nyelvünk titkairól. De vajjon tudta-e, hogy miért épp ezekkel a szókkal kezdte halhatatlan versét: «Kél és száll a szív viharja...» Egyik kortársa holmi tudálékos értekezést írt róla, melyben váltig hangsúlyozta, hogy «Arany János nagyon jól tudta», mire ő a közlemény margójára ezt jegyezte oda irónnal: «tudta a fene».