Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 10.szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: BARTALIS JÁNOS

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: BARTALIS JÁNOS
II.

Körülbelül tizenhárom esztendővel ezelőtt, húszéves korában juttatta el hozzám első, kéziratos szabadverseit, a kolozsvári tanítóképzőből, ahol mint növendék tanult. Verseinek java megjelent a Nyugatban. Azóta végigküzdötte a világháborút, erdélyi falucskájában éldegélt, méhészkedett, szántott-vetett s most költeményei kötetben látnak napvilágot, az Erdélyi Szépmíves Céh takaros kiadásában.