Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 3. szám

A NYUGAT NOVELLA-PÁLYÁZATA

A bírálók - Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső, Osvát Ernő - nagyon sok méltányolható munkát találtak a pályázatra küldött 378 kézirat között. De a válogatás eredményeképen végül is tíz olyan novella maradt előttük, melyeket díjra érdemesnek tartottak. Ezek közül kettőnek (Róma, Égi erők) a díjazásáról, minthogy közlésük olyan akadályokba ütköznék, melyeket nincs módjukban elhárítani, kénytelenek lemondani. A megmaradó nyolcat díjazni kívánják. Igaz, hogy csak öt díj volt kitűzve, de minthogy annál, hogy a kétségtelen értékkülönbségekről való véleményüket a díjak nagyságával ne éreztessék, - nagyobb méltánytalanságnak tartanák, ha a nyolc arra érdemes munka közül hármat mellőzniök kellene - kísérletük, hogy továbbválogassanak, épezért nem is vezethetett eredményre -: a bírálók végül is úgy döntöttek, hogy a rendelkezésre álló díjak összegét a nyolc munka között egyenlően osztják meg, tehát nyolc 100 pengős díjat adnak ki.

A díjazott munkák címe:írója:

A fogadósnéMolnár József, Sopron

Élet a porbanM. Pogány Béla, Páris

A hóemberAszlányi Károly, Budapest

Rongyos ifjúságSzenes Piroska, Budapest

StellaMohácsi Jenő, Budapest

A harmóniumPap Károly, Budapest

Róka Nagy JaniKövesi Elek, Budapest

Az inasSzunyogh Imre, Debrecen

*

A Róma című munka írója Kőrös Andor, Budapest.

Az Égi erők című munka írója Szitnyai Zoltán, Győr.