Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 1. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat novellapályázatának eredményét a birálóbizottság - melynek Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső, Osvát Ernő a tagjai - a Nyugat február 1-i számában teszi közzé.

Kosztolányi Dezső: Napló címen a Nyugat január 16-iki számában új kritikai rovatot kezd, amelyben olvasmányairól fog rendszeresen beszámolni.

Móricz Zsigmond szerzői estje január 9-én lesz a Zeneakadémia nagytermében. Az est műsora: 1. Móricz Zsigmond felolvasása az elszakított területeken szerzett tapasztalatairól. 2. Móricz Zsigmond «Odysseus» c. színművének III-ik felvonása. 3. Móricz Zsigmond új novellája. 4. Móricz Zsigmond versei: előadja Simonyi Mária. Jegyek a Fodor-hangversenyirodában (IV., Váci-u. 1.)

Marconnay Tibornak, a Nyugat munkatársának Uj Versei legközelebb megjelennek. Gyüjtőívek a szerzőnél, - Bp., Naphegy-u. 15. fsz. 1. kaphatók. A könyv ára fűzve 40, fínom vászonkötésben 80.000, félbőrkötésben aranynyomással 120.000 K.

Hibakiigazítás.

Lengyel Gézának ebben a számban közölt «Claude Monet» című cikkébe íráshiba csúszott be: a 44. oldalon, alulról a 21. sorban Monet képei között szerepel a moulin de la Galette képe, holott ennek festője Renoir.