Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 1. szám

HÉT ESZTENDŐ A PANTHEON MŰHELYÉBŐL

1926 karácsonyára egy könyvjegyzékével lépett a közönség ítélőszéke elé a Pantheon Irodalmi Intézet Rt.

A «Regény Mesterei» sorozat közel harminc kötetével kezdődik a jegyzék. Az élő irodalom jelesei, magyarok és külföldi írók reprezentánsai viselik a «Mester» büszke címét. Kellermann, Wassermann, Schnitzler képviselik a mai német irodalmat; Leroux, Farrére, Mauriac a franciákat, Conan Doyle, Sinclair Lewis, Kipling az angol-amerikai irodalmat és Biró Lajos az előbbeniekhez méltán sorakozó magyarokat.

Utánuk Wells neve következik. A világ legolvasottabb irója tiz reprezentáns regényével szerepel a jegyzékben. Ugyancsak legjava regényeivel képviseli az északi irodalmat Knut Hamsun, a halkszavú skandináv poéta. Ez a tíz kötet a Fővárosi Könyvkiadó munkája. Ugyancsak a Fővárosi Könyvkiadó adta ki Burroughs világhírű Tarzan és Mars-sorozatait, a kalandos regények kedvelőinek kedves olvasmányát. Hamsun és Burroughs is a Pantheon terjeszti és kezeli.

A «Magyar Irások» sorozatban magyar írók szólnak a közönséghez. Az «Élet regényei» listával folytatódik a változatos programm.

Apponyi Albert gróf Emlékiratai mellé Kozma Andor-nak, a hún-magyar eposz betetőzőjének két munkája, a Honfoglalás és a Turán sorakozik.

A «Remekírók Pantheonja» Csokonai, Madách, Schiller, Shakespeare, Goethe, Larochefoucauld és Schopenhauer halhatatlan neveinek gyöngyfüzére. A keleti irodalmat Tagore képviseli; az utazások kedvelője Amundsen pompás munkájában gyönyörködhetik.

Az összefoglaló és kutató tudomány jeles termékeit tartalmazza a «Pantheon Ismerettára» cimű gyüjtemény. Nagyhírű tudósok munkái vannak ebben a gyüjteményben, mint Pauler Ákos, Ostwald, Bergson, Ranschburg Pál, Tangl Károly stb.

De ennyi komoly olvasmány után nem rövidül meg a gyermek csapongó fantáziája sem. Benedek Elek pompás munkájától, az «Én első Könyvem»-től kezdve, szebbnél-szebb képeskönyvek dús választéka kinálkozik a következő lapokon.

Kifogyhatatlan bőségszaru a Pantheon eddigi munkásságát jelentő kötet, mely önmagában is érdekes olvasmány. A mentőtanuk hatalmas serege. A közönség ítélőszéke elé állított vádlott nyugodt lelkiismerettel tekinthet végig hét esztendejének termékén. «Ime itt vagyok, ezek az én gyermekeim, ez az én munkám.» «Itéljetek.»