Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 24. szám · / · Földi Mihály: Egy nagy tehetség a csöndben

Földi Mihály: Egy nagy tehetség a csöndben
- Kádár Endre -
6.

A Balalajka is, "A szerelem elmegy" is a legérdekesebb, legizgalmasabb olvasmány. Tiszta, lelki izgalom, amely megrezegteti az ember minden idegszálát. A dekadens lélek önmagára ismer bennök.

Milyen eszközökkel tudja érdekessé tenni Kádár érdekes témáit? Átéltségükkel, élményszerűségükkel. Kultúrájával, abszolút európai levegőjével. Boncoló és alkotó művészetével. Belülről világítja meg a testet s azt a sugárzást tudja megragadni, amely láthatatlanul árad az emberből. A spiritizmus realistájának lehetne nevezni, aki Csehovval tart rokonságot s akiben fokozottabban, elevenebben él egy értékesebb Bourget.

Ő mondja, hogy nincs olyan pozitív erő sem a földön, sem az elemekben, mint az, ami az emberben van. A villany erejéből világtájakon át elvész valami, a lélek kisugárzásából egy pillanat sem. A regényében bizonyára nem. Drámája dialógusából pedig állandóan árad, ellenállhatatlanul. S mily finoman, mily könnyedén, mily szűzi diszkrécióval! Mennyi részvéttel és fájdalmas szeretettel...

A stílus nyelvtani tisztasága nem erénye. Végtelenül finom és bonyolult mondanivalói megtorpannak és összetorlódnak a kifejezés kapujában. Mondatain germán és francia íz érződik, amely jóleső falat az ínyenceknek, de kellemetlen eledel a grammatikusnak. Kissé mintha tompult volna a magyar szavak értelmével szemben, végig az egész Balalajkán a "gondtalan" szó helyett "gondatlan" olvasható. Stílusa soklelkű, van egy szláv és van egy germán arca. Meg kell barátkozni vele, érdemes. Finom érzések, leheletnyi rezdülések teszik súlyossá, darabossá. És úsznak benne szavak, amelyek végzetszerűek. A világ tükröződik bennük s ott rezeg sorsunk képe is.

A Balalajkában Kádár leír egy kurtizán-arcot, festett, sötét, még mindig mutatós, sőt izgató arcot, mely a művész átéltségével azt az érzést kelti bennünk, hogy a kurtizánság is talán talentum, de legalább művészet...

Kádár Endre két könyve több a művészetnél. Maga az élő talentum.